Omda S7

Kainuun Omasote

Omat terveystiedot
Kirjaudu sisään Omasoteen
testitunnuksilla.

Kirjaudu Omasoteen

Aloita palvelun käyttö tunnistautumalla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

Kirjaudu Omasoteen
 
 
Omasoten tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Omasote rekisteri

Rekisterinpitäjä

Kainuun Hyvinvointialue

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Terveyden- ja sairaanhoidon toimialuejohtaja (terveyspalvelut)
Sosiaali- ja perhepalvelujen toimialuejohtaja (sosiaalipalvelut)
Kainuun hyvinvointialue, PL 400, 87070 Kainuu, p. 08 61561

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kainuun hyvinvointialue: Digitaalisten palvelujen erikoissuunnittelija

Sähköposti: omasote(at)kainuu.fi

Puhelin: 08 61561

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

Sähköposti: tietosuojavastaava(at)kainuu.fi

Puhelin: 044 797 0165

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilaan terveydentilan seuraaminen, asiakkaan elämäntilanteen seuraaminen ja tukeminen, asiakkaan viesteihin vastaaminen, etätapaamiset, hoitotoimenpiteiden määrittäminen sekä hoitoon ohjaus tarvittaessa.

Omasoten rekisteri on asiointipalvelurekisteri. Potilas- tai asiakassuhteen hoitamiseen oleellisesti liittyvät tiedot tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään, joilla on omat rekisterit. Asioitaessa Omasoten kautta toisen puolesta tallennetaan yhteydenotosta oleelliset tiedot puolesta asioitavan potilas- tai asiakastietoihin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Omasoten rekisteri on asiointipalvelurekisteri. Omasotea käytetään asiakkaan kanssa viestimiseen ja etätapaamiseen sekä asiakkaan terveydentilan ja elämäntilanteen seuraamiseen ja tukemiseen sekä ohjaamiseen asiantuntijapalveluihin. Asiakassuhteen hoitamiseen oleellisesti liittyvät tiedot tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmiin, joilla on omat rekisterit. Asioitaessa Omasoten kautta toisen puolesta tallennetaan yhteydenotosta oleelliset tiedot puolesta asioitavan potilas- tai asiakastietoihin. Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella hänen asioidessa terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa. Rekisteritietoja voivat käyttää hänen kanssaan hoito- tai asiakassuhteessa olevat ammattilaiset.

Rekisterin tietosisältö

  • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite asiakkaan itsensä kirjaamana
  • asiakkaan kirjaamat terveys- ja selvitystiedot
  • asiakkaan kirjaamat terveydentilaa ja/tai elämäntilannetta kartoittavat lomakkeet
  • terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden antamat vastaukset ja hoito-ohjeet
  • asiakkaalle varatut ajat terveydenhuollon palveluihin
  • terveydenhuollon toimipisteen tuottamat tutkimukset (laboratoriovastaukset)

Mikäli Kainuun Omasoten käyttäjä muuttaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, jossa on käytössä samaa teknistä CSAM S7 alustaa käyttävä Omahoitopalvelu, käyttäjän Omasoteen kirjaamat tiedot (kotiseurannat, omat terveystiedot, omat tiedostot) ja viestit sekä laboratoriovastaukset ovat edelleen hänen käytettävissään. Ammattilaisille jaettavat tiedot (kotiseurannat, omat terveystiedot, omat tiedostot) ovat ainoastaan käyttäjän itsensä käytettävissä, kunnes käyttäjä antaa ammattilaiselle suostumuksen tarkastella itse kirjaamia tietojaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä käytetään asiakkaan ja/tai asiakkaan valtuuttaman henkilön kirjaamia tietoja sekä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisen tai asiantuntijan lähettämien viestien sisältöjä sekä asiakkaalle tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tietolähteenä ovat myös Lifecare-potilastietojärjestelmään kirjatut asiakkaan yhteystiedot ja varatut ajat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedoista ei ole luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä toimijoita ja henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka on voimassa pysyvästi. Tietojen säilytyksestä noudatetaan Kainuun hyvinvointialueen tiedonhallintasuunnitelmassa määriteltyjä säilytysaikoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä rekisterissä sekä tietojen tarkastusoikeus. Rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://hyvinvointialue.kainuu.fi/arkisto-ja-tietosuojapalveluiden-lomakkeet-0

 

 
 
footer
Asioit Omasoten koulutusympäristössä. Lopeta koulutusympäristön käyttö tästä